Informujemy, że firma ŚwidMAN s.c. realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę ŚwidMAN Spółka Cywilna ”, nr projektu POIG.08.04.00-06-027/12-00.


     Projekt realizowany będzie w powiecie Świdnickim, na terenie gminy Piaski. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranej miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do Internetu i cyfrowej telewizji.


Całkowita wartość projektu: 2.208.839,96 zł
Kwota dofinansowania: 1.795.804,84 zł

Okres realizacji: 01.04.2013 r. do 31.03.2015 r.