Informujemy, że firma ŚwidMAN s.c. realizuje projekt w ramach Działania 1.2 Przedsiębiorczość i innowacje w ramach Osi Priorytetowej I na lata 2007-2013 pod tytułem:


„Innowacyjne Interaktywne  usługi podstawą dywersyfikacji usług spółki oraz wzmocnienia konkurencyjności krajowej”, nr projektu POIG.01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-195/12

Projekt jest w 50% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Okres realizacji:  15.03.2012 r. do 30.04.2014 r.