Projekt: "Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec, Nowy krępiec, Wierzchowiska, Minkowice Kolonia."
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" działanie 8.4. "Zapewnienie dostępu do internetu na etapie ostatniej mili". Numer umowy o dofinansowanie: POIG.08.04.00-06-019/13-00.

Nazwa Beneficjenta: ŚwidMAN Spółka Cywilna Marusz Bzowski, Darusz Drelich
Wartość projektu: 2 416 433,39
Wartość dofinansowania 1 375 206,00
Termin realizacji projektu: 01.04.2014 - 31.12.2015
 
"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.